วันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2555

การเตรียมตัวสอบเข้า ม.1 โรงเรียนสังกัด สพฐ. ในปีการศึกษา 2555

การเตรียมตัวสอบเข้าโรงเรียนสังกัด สพฐ.  ในปีการศึกษา 2555

ในการเตรียมตัวนักเรียนเพื่อสอบเข้าโรงเรียนในจังหวัดชลบุรี ได้แก่ ชลราษฎรอำรุง ชลกันยานุกูล ชลบุรีสุขบท ชลราษฎรอำรุง 2 ชลกันยานุกูลแสนสุข 2 จั่นอนุสรณ์ ในเขตอำเภอเมือง รวมทั้งโรงเรียนในอำเภอต่างๆ อาทิ พานทอง พนัสนิคม ศรีราชา บางละมุง สัตหีบ ฯ เป็นต้น จึงสรุปการสอบเข้าโรงเรียนสังกัด สพฐ. ปีการศึกษาหน้า คือ 2555 มีความแตกต่างจากปีการศึกษาที่ผ่านมา สำหรับผู้ที่จะสอบเข้าหลายประการ

โดยมีเหตุผลสำคัญดังนี้

ปัญหาน้ำท่วมประเทศไทยในปีที่ผ่านมา 2554 และที่กำลังเกิดในภาคใต้ ส่งผลต่อการปรับลดเลื่อนวันทำการเรียนการสอนของโรงเรียนสังกัด สพฐ.

เลื่อนการซื้อใบสมัคร เลื่อนการรับสมัคร และเลื่อนการสอบเข้า จากเดิมจะเริ่มในเดือนมกราคม ไปสิ้นสุดการสอบเข้าต้นเดือนเมษายนเป็นอย่างช้า แต่ปีนี้ ไปเริ่มขายใบสมัครเดือนมีนาคม และไปสิ้นสุดในเดือนพฤษภาคม โดยประมาณวันที่ 23 พฤษภาคม 2555

ด้วยมีการเปลี่ยนรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการหมดทุกตำแหน่ง ทำให้ต้องคอยติดตามว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องการสอบเข้าอย่างไรหรือไม่

รวมทั้ง เป็นปีการศึกษาแรกที่ สพท. เขต ทุกเขตทั่วประเทศ ได้มีผู้อำนวยการทำหน้าที่สมบูรณ์แบบ สำหรับการดูแลการสอบเข้าโรงเรียนต่างๆ ภายหลังจากการแยกการบริหารงานออกมาจาก สพท. ภายใต้การกำกับดูแลของ สพฐ. เช่นเดิมทั้งสองหน่วยงาน 

ดังนั้นในช่วงเวลานี้ที่เสมือนการรอคอยการเปลี่ยนแปลง จึงไม่มีอะไรดีเท่าการเตรียมตัวสอบเข้าให้ดีที่สุดจึงขอนำเสนอวิธีเตรียมสอบ มาพอสังเขปดังนี้

 

ห้องเรียนสำหรับระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ในปัจจุบัน มีหลายแบบ ไม่ใช่แบบเดียว ได้แก่

1.      ห้องเรียนปรกติ ที่จะมีการจัดเรียงลำดับคะแนนสอบแบบทศนิยมเรียงกันมา ใครได้คะแนนสอบมากก็จะได้อยู่ห้องที่เรียกกันว่า ห้อง คิงส์ ห้องควีนที่รองจากห้องคิงส์ หรือบางแห่งอาจเรียกชื่อต่างกันไป การจัดลำดับคะแนนสอบ ไม่ได้ดูจากเกรดที่จบมา หากตอนสอบทำคะแนนสอบไม่ได้ก็อาจไปอยู่ห้องปรกติ หากทำคะแนนตอนเรียนชั้น ม.1 ได้ดี ก็อาจได้ปรับมาอยู่ห้องบนๆ หรือห้องคิงส์ ห้องควีนได้ จะมีการปรับห้องตามชั้นปีที่จบ คือ ม. 1 ม.2 เท่านั้น ไม่ได้ปรับตามเทอมการศึกษา  และจะย้ายไปเรียนห้อง GIFTED หรือสองภาษาไม่ได้  เป็นการปรับในห้องที่เรียกว่าห้องเรียนปรกติ

2.      ห้องเรียนสองภาษา สำหรับนักเรียนที่มีพื้นภาษาอังกฤษดี และผู้ปกครองสามารถสันบสนุนค่าใช้จ่ายที่สูงหลายหมื่นบาทต่อปีได้ ต้องสมัครสอบเข้าแยกจากห้องปรกติ สามารถเดินทางไปทัศนศึกษาต่างประเทศได้

3.      ห้องเรียน GIFTED สำหรับนักเรียนที่แววความเก่งทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ต้องสมัครสอบเข้าแยกจากห้องปรกติ และต้องเสียค่าใช้จ่ายมากกว่าห้องปรกติในจำนวนหลักเกือบหมื่นต่อปี และการให้คะแนนจะยากกว่าห้องเรียนปรกติ เพราะมีเกณฑ์การเรียนที่เข้มข้นมากกว่า แต่เกรดที่ออกมาจะรวมกันทุกห้องเรียนที่มีทุกประเภท

 

ต้อง  7  ประการ

1.       ต้องตั้งใจเรียนในห้องเรียนให้มากๆ เลิกเล่นในห้องเรียน และต้องใส่ใจกับการอ่านหนังสือมากๆ

2.       ต้องทำเกรดให้ดี ส่งงานทุกรอบ เพราะโรงเรียนดังๆ ทุกแห่งดูจากเกรดของนักเรียนประกอบการพิจารณาด้วยในกรณีคะแนนเท่ากัน

3.       ต้องอ่านหนังสือเรียน ทำเเบบฝึกหัดทบทวน เป็นช่วงเวลาสำคัญสำหรับการเข้าไปเรียนในระดับมัธยม เพราะจะแตกต่างจากเรียนประถมอย่างมากมาย การเตรียมตัวช่วงนี้เหมือนว่ากำลังโตขึ้น ต้องรับผิดชอบตนเองมากขึ้น พร้อมกับงานการบ้านที่จะต้องมากมายกว่าระดับประถมศึกษาตามวัยของนักเรียนที่เติบโตขึ้น มีความรับผิดชอบมากขึ้น

4.       ต้องดูแลรักษาสุขภาพให้ดี อย่าเจ็บง่ายป่วยง่าย โดยไม่ระมัดระวัง ทั้งอาหาร อากาศ การใช้ชีวิต เพราะอาจทำให้หมดสิทธิ์ไปสอบเอาง่ายๆ หรือ สภาพร่างกายไม่เต็มร้อย

5.       ต้องติดตามข่าวการรับสมัครของโรงเรียน สถานศึกษา ที่ต้องการสมัครให้ต่อเนื่อง อย่าประมาทและต้องคอยตรวจดูความเปลี่ยนแปลงจากประกาศของโรงเรียนเป้าหมายของเรา

6.       ต้องเตรียมเอกสารให้ครบ มีรูปถ่ายปัจจุบัน ในขนาดและถ่ายตามระยะเวลาที่โรงเรียนต้องการหรือไม่ ตรวจดูว่าเอกสารมีครบถ้วนจริงๆ หรือไม่ ทั้งตัวจริงและสำเนา แยกไว้ให้ดี รวมถึงใบเปลี่ยนชื่อ นามสกุลของผู้ปกครอง พ่อแม่ ใบเกิดหรือสูติบัตร มีอะไรเปลี่ยนแปลงไป รวมทั้งหากยังไม่ได้เอกสารรับรองผลจากโรงเรียนฉบับตัวจริงมาจะใช้เอกสารใดของทางโรงเรียนไปทำการรับรอง หรือ เอกสารใดที่หมดอายุ ต้องไปยื่นขอใหม่ก่อน อาทิ บัตรประจำตัวประชาชนทั้งของตัวนักเรียนที่ปีนี้เป็นปีแรกที่มีการใช้ในนักเรียนอายุ 7 ปีขึ้นไปเช่นกัน บัตรประจำตัวผู้ปกครอง รวมถึงกรณีผู้ปกครองที่ได้รับมอบอำนาจมีใบมอบอำนาจจากพ่อแม่หรือไม่

7.       ต้องเก็บเอกสารทุกอย่างทั้งก่อนหน้าไปสมัครและหลังจากสมัครให้ดี รวมทั้งบัตรประจำตัวสอบ บัตรประจำตัวประชาชน เพื่อใช้แสดงตัว

9 เตือนใจวันสอบ

1.      อย่าลืมเตรียมอุปกรณ์ในการสอบไปให้ครบ ตรวจดูให้ดี ไปสอบต่างสถานที่ไม่ใช่ในสถานที่โรงเรียนประถมที่เราเคยเรียนแล้ว เป็นสิ่งที่ไม่ได้เจอมาก่อน หรือไม่รู้อะไรแน่ชัด หากจะเตรียมเอกสารไปอ่านตอนรอสอบ ควรจดบันทึกไป ไม่ควรนำไปทุกเล่มหรือขนไปมากมายให้ใครรู้ว่าไม่ได้เตรียมตัวมาสอบมาดีพอ ยังอ่านไม่จบ ถึงขนาดเอามาแทบหมดบ้าน

2.      อย่าลืมท่องจำวันสอบ เวลาสอบให้แม่นๆ ทั้งสุถานที่สอบ ห้องสอบ อาคารสอบ เป็นสิ่งที่ควรจำขึ้นใจ อย่าอาศัยเอกสารที่มีอยู่เพราะถ้าสูญหายจำเองไม่ได้ จะไม่สบายใจในวันสอบ

3.      อย่าลืมเอาบัตรประจำตัวผู้สอบ และบัตรประจำตัวประชาชนไปด้วย เผื่อกรรมการคุมสอบอาจจะขอดู อย่าลืมการไปตรวจวัน สถานที่และเลขที่นั่งสอบด้วยว่า วันไหน เวลาใด สถานที่ใด ที่เริ่มติดประกาศ

4.      ควรไปถึงที่สอบก่อนอย่างน้อย 30 นาที ต้องเผื่อเหตุการณ์ไม่คาดฝัน รถเสีย รถติด ฝนตก ไว้ด้วย

5.      ให้มีสติในทุกขั้นตอน อย่าหลง อย่างง อย่าตื่นเต้น อย่าคิดฟุ้งซ่านนอกเรื่อง หยุดเรื่องทุกอย่างที่ไม่เกี่ยวกับเรื่องที่จะสอบให้หมด ใครจะป่วยใครจะคิดถึงใครจะมีปัญหาใครจะเดือดร้อนต้องไม่ใช่เวลามาคิดตอนนี้

6.      เมื่อได้ข้อสอบมาแล้ว ตรวจสอบก่อนว่าครบถ้วนทุกหน้า ทุกข้อหรือเปล่า  ถ้าไม่ครบถ้วน ต้องรีบแจ้งผู้คุมสอบทันที อย่ามัวแต่กลัวหรือเกรงใจ เวลานี้ไม่ใช่เวลากลัว

7.      เขียนกรอกตามช่องว่างทุกช่อง ในกระดาษคำตอบ ทั้งชื่อนามสกุล เลขที่นั่งสอบ และทุกอย่าง ตรวจสอบให้ดี อย่าไปเขียนในข้อสอบเด็ดขาด ห้ามเบลอ

8.      ทำข้อสอบอย่างเหมาะสม ข้อไหนไม่ได้ข้ามไปก่อน รอบคอบ อย่าสับสน ข้ามแล้วต้องกลับมาเติมด้วย หากไม่ข้ามก็ต้องรักษาเวลาให้ดี หารเวลาทั้งหมดกับแต่ละข้อไว้ อย่าทำเกินเวลาเฉลี่ย อย่ามั่ว อย่าคิดว่าทำส่งๆ ไป อย่างไรก็ได้ คิดแบบนี้จะมาสอบทำไม ไม่ต้องไปสอบเลยจะดีกว่า

9.      เมื่อสอบวิชานี้เสร็จ ให้เตรียมตัวสอบวิชาต่อไป  บางคนเตรียมตัวที่บ้านมาดีกว่าเราเยอะแล้ว บางคนมีที่เรียนแล้ว แต่ละคนไม่เหมือนกัน หากเราอยากทำข้อสอบให้ดี อย่าไปหลงคุยกันมากมาย เพราะจะเสียสมาธิในการสอบ หากจะบันทึกสิ่งที่ตอบไว้ สำหรับกลับไปตรวจทานให้รีบจดไวๆ สั้น ไปขยายความหลังจากกลับบ้านแล้ว หากจดสั้นๆ ไม่เป็นก็ลองทดสอบทำก่อนที่บ้านก่อนจะมาสอบ

 

ไม่มีความคิดเห็น:

เครือข่ายผู้ปกครองชลชาย ONLINE